Prezentacja raportu

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej ma zaszczyt zaprosić na prezentacje raportu „Dostęp do informacji publicznej w samorządach”, przygotowanego przez zespół ekspercki współpracujący z Konfederacją.

Celem publikacji raportu jest stworzenie merytorycznego kompendium, które uwzględnia wszystkie najistotniejsze elementy opisywanej tematyki. W raporcie opisana została ogólna procedura dostępu do informacji publicznej, kiedy jednostka samorządu terytorialnego może odmówić udzielenia informacji czy też jak odwołać się od decyzji odmownej. Publikacja zajmuję się także tym jakie podmioty mają obowiązek udzielać informacji publicznej oraz czym jest tzw. informacja przetworzona.

„Wierzę, że nasza publikacja będzie cennym narzędziem dla wciąż rozwijającego się sektora organizacji strażniczych. Skupiliśmy się na tematyce samorządowej, bowiem większość organizacji społecznych swoją główną aktywność nakierowuje na działania na rzecz lokalnej społeczności. Ponadto w samorządzie, zwłaszcza w najmniejszych jednostkach napotkać można się często z problem braku rzetelnej odpowiedzi na informację publiczną” – mówi dr Tymoteusz Zych, wiceprezes KIPRu.

Będzie to jedyny dostępny kompleksowy poradnik, który zawiera bieżący stan prawny oraz najświeższe orzecznictwo. Stanowić on będzie narzędzie do walki z patologiami, czasami nawet  mającymi znamiona przestępstw o charakterze korupcyjnym. Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej chce przez wydanie tej publikacji podkreślić, że III sektor nie tylko jest zwornikiem społecznej aktywności, ale może też spełnić swoją rolę na rzecz ochrony praworządności i przeciwdziałaniu przestępczości.

Twórcami raportu są prawnicy oraz działacze społeczni z wieloletnim doświadczeniem m.in. Bartosz Zalewski, Krzysztof Bosak, Szymon Dziubicki czy Olaf Szczypiński.

Raport powstał w ramach projektu „Tu działam, tu strzegę” zrealizowanego z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Prezentacja raportu odbędzie się 29 grudnia w Centrum Prasowym Foksal 3/5 o godzinie 10.30.